Til undervisere og studerende på EUX/EUD

Erhvervsinformatik C

Du vil i bogen “Erhvervsinformatik C” lære om, hvordan begreber som digitale artefakter og digital teknologier hænger sammen.

Du lærer, at kunne forholde dig kritisk og konstruktivt til den digitale udvikling, hvilke konsekvenser er der ved IT, og hvilke muligheder finder der for at udvikle virksomheder ved hjælp af digitale teknologier.

Fokus på praksis vs. teori

Praktiske eksempler, fra den virkelig verden, gør materialet nemmere at forstå.

Erhvervsinformatik beskæftiger sig med to fokusområder, dels konkret praktisk arbejde med at skabe digitale løsninger og dels skal faget give eleverne kompetencer til at kunne vurdere muligheder, potentialer og konsekvenser ved indførsel af digitale teknologier og automatisering.

EMNER I ERHVERVSINFORMATIK

Digital myndiggørelse

Digitale artefakter og – teknologier, teknologianalyse, formålsanalyse, projektudviklingsmodeller, brugsstudier, kvalitative- og kvantitative data, konsekvensvurdering, redesign, brugervenlighed, gestalte principper, hicks og fits lov og farveforståelse.

Computational tankegang

Computationel tankegang, dekomponering, mønstergenkendelse, abstraktion, algoritmer, data, algoritmer, aaa-modellen, psedo-kode, flowcharts, strukturering, databaser, e/r-diagram, big data og modellering, UML-diagrammer.

Erhvervsrettet digital udvikling

Brugergrænseflader og interaktionsdesign, designtænkning, empati, rammesættelse, tænke-højt,test, idégenerering, prototype, test, argumentationsmodel og introspektionsmodel.

Teknologisk handleevne

Programmering, funktioner, variabler, forgrenings, løkker, sekvenser, 3-lags-arkitektur, internettet, digitale signaler, protokoller, netværk og -arkitektur, klient/server-modellen, sikkerhed, hackertyper og GDPR.

Erhvervsinformatik C

(394 vurderinger)
4.6/5

Du vil i bogen Erhvervsinformatik C lære om, hvordan begreber som digitale artefakter og digital teknologier hænger sammen.

Du lærer, at kunne forholde dig kritisk og konstruktivt til den digitale udvikling, hvilke konsekvenser er der ved IT, og hvilke muligheder finder der for at udvikle virksomheder ved hjælp af digitale teknologier.

Pris:

30,00 DKK – 200,00 DKK ekskl. moms

Kontakt

Lad os tage en uforpligtende snak

Har du råd til (ikke) at give dine elever det bedste?

"Det er helt afgørende for en elevs læring, at materiale der bliver undervist efter er udviklet til dem. Sidder du som underviser og tænker 'skal jeg virkelig betale mere for et elev-udviklet materiale?', så vil jeg stille dig spørgsmålet: Har du råd til at lade være?"